BẢNG GIÁ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN DỰ ÁN CĂN HỘ D-HOMME QUẬN 6

Bảng giá:

Loại Diện tích Giá
Căn Loại A 45 m2 2 tỷ 700
Căn Loại A 50 m2 3 tỷ
Căn Loại A 55 m2 3 tỷ 300
Căn Loại B 60 m2 3 tỷ 600
Căn Loại B 70 m2 4 tỷ 200
Căn Loại B 90 m2 5 tỷ 400
Căn Loại c (2 tầng) 200 m2 12 tỷ

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 Đợt Thanh Toán  Thời Gian Thanh Toán PTTT Chuẩn Lũy Tiến Pháp Lý
Giữ chổ 50.000.000 VNĐ      Ký Cọc Quyền Chọn Mua
Đặt cọc Chuyển tiền giữ chổ thành cọc      
Đợt 1 15 Ngày Sau Giữ Chổ(gồm cọc giữ chổ) 15% 15%  
Đợt 2  1 tháng sau Đợt 1 5%  20%  
Đợt 3  1 tháng sau Đợt 2  10%  30%  
Đợt 4  Dự kiến Quý II / 2021  5%  35%  Ký HĐMB
Đợt 5  3 tháng sau Đợt 4  5%  40%  
Đợt 6  3 tháng sau Đợt 5  5%  45%  
Đợt 7  3 tháng sau Đợt 6  5%  50%  
Đợt 8  3 tháng sau Đợt 7  5%  55%  
Đợt 9  3 tháng sau Đợt 8  5%  60%  
Đợt 10  3 tháng sau Đợt 9 5%  65%  
Đợt 11  3 tháng sau Đợt 10  5%  70%  
Đợt 12 Dự kiến Quý III / 2023  25%  95%  Nhận bàn giao và đóng 2% PBT
Đợt 13  Nhận GCNQSNO  5%  100%  Nhận GCNQSNO

CẬP NHẬT GIỎ HÀNG MỚI NHẤT

BẢNG GIÁ TRẦN DỰ ÁN D-HOMME
STT Mã SP Đợt mở bán Nhánh căn hộ Tầng cao DT Tim tường (m2) DT Thông thủy (m2) Loại SP Hướng ban công Hướng view Giá bán (vnđ, -VAT) Đơn giá Tim tường (vnđ, – VAT) Giá bán chiết khấu (vnđ, -VAT) Đơn giá Tim
tường chiết khấu (vnđ, – VAT)
Ghi Chú
1 W1-06.03 Đợt 1 W1 06 89,95 80,35 3 BR Tây View Đầm Sen 5.250.000.000 58.365.759 4.987.500.000 55.447.471 Có thể chuyển cọc
2 W1-06.05 Đợt 2 W1 06 69,59 61,12 2 BR Đông View Q1 4.190.000.000 60.209.800 3.980.500.000 57.199.310 Có thể chuyển cọc
3 W1-06.3A Đợt 2 W1 06 89,95 80,35 3 BR Đông View Q1 5.530.000.000 61.478.599 5.253.500.000 58.404.669 Có thể chuyển cọc
4 W2-06.01 Đợt 2 W2 06 69,59 61,12 2 BR Bắc View Q1 4.250.000.000 61.071.993 4.037.500.000 58.018.393 Booking chọn  căn
5 W2-06.02 Đợt 2 W2 06 69,59 61,12 2 BR Bắc View Q1 4.250.000.000 61.071.993 4.037.500.000 58.018.393 Khách đã book căn
6 W2-06.03 Đợt 3 W2 06 69,59 61,12 2 BR Bắc View Q1 4.440.000.000 63.802.270 4.218.000.000 60.612.157 Booking chọn  căn
7 W2-06.05 Đợt 2 W2 06 111,6 98,7 3 BR Dual Nam View sông 6.670.000.000 59.767.025 6.336.500.000 56.778.674 Booking chọn  căn
8 W2-06.3A Đợt 3 W2 06 89,95 80,35 3 BR Nam View sông 5.370.000.000 59.699.833 5.101.500.000 56.714.842 Booking chọn  căn
9 W3-06.01 Đợt 1 W3 06 51,32 44,96 1 BR Đông Nam View sông 3.140.000.000 61.184.723 2.983.000.000 58.125.487 Có thể chuyển cọc
10 W3-06.02 Đợt 1 W3 06 69,59 61,12 2 BR Đông Nam View sông 4.120.000.000 59.203.909 3.914.000.000 56.243.713 Có thể chuyển cọc
11 W3-06.03 Đợt 1 W3 06 69,59 61,12 2 BR Đông Nam View sông 4.120.000.000 59.203.909 3.914.000.000 56.243.713 Có thể chuyển cọc
12 W3-06.3A Đợt 1 W3 06 69,59 61,12 2 BR Đông Nam View sông 4.350.000.000 62.508.981 4.132.500.000 59.383.532 Có thể chuyển cọc
13 W1-11.01 Đợt 1 W1 11 58,93 52,46 1 BR + 1 Tây View Đầm Sen 3.530.000.000 59.901.578 3.353.500.000 56.906.499 Có thể chuyển cọc
14 W1-11.3A Đợt 2 W1 11 89,95 80,35 3 BR Đông View Q1 5.520.000.000 61.367.426 5.244.000.000 58.299.055 Có thể chuyển cọc
15 W2-11.01 Đợt 2 W2 11 69,59 61,12 2 BR Bắc View Q1 4.240.000.000 60.928.294 4.028.000.000 57.881.880 Booking chọn  căn
16 W2-11.02 Đợt 2 W2 11 69,59 61,12 2 BR Bắc View Q1 4.240.000.000 60.928.294 4.028.000.000 57.881.880 Booking chọn  căn
17 W2-11.03 Đợt 3 W2 11 69,59 61,12 2 BR Bắc View Q1 4.440.000.000 63.802.270 4.218.000.000 60.612.157 Booking chọn  căn
18 W2-11.05 Đợt 2 W2 11 111,6 98,7 3 BR Dual Nam View sông 6.660.000.000 59.677.419 6.327.000.000 56.693.548 Booking chọn  căn
19 W2-11.3A Đợt 3 W2 11 89,95 80,35 3 BR Nam View sông 5.360.000.000 59.588.660 5.092.000.000 56.609.227 Booking chọn  căn
20 W3-11.01 Đợt 1 W3 11 51,32 44,96 1 BR Đông Nam View sông 3.130.000.000 60.989.867 2.973.500.000 57.940.374 Đã Chuyển Cọc
21 W3-11.08 Đợt 1 W3 11 51,32 44,96 1 BR Tây Bắc View Đầm Sen 3.030.000.000 59.041.309 2.878.500.000 56.089.244 Đã Chuyển Cọc
22 W3-11.3A Đợt 1 W3 11 69,59 61,12 2 BR Đông Nam View sông 4.340.000.000 62.365.282 4.123.000.000 59.247.018 Có thể chuyển cọc
23 W1-21.01 Đợt 1 W1 21 58,93 52,46 1 BR + 1 Tây View Đầm Sen 3.600.000.000 61.089.428 3.420.000.000 58.034.957 Có thể chuyển cọc
24 W3-21.08 Đợt 1 W3 21 51,32 44,96 1 BR Tây Bắc View Đầm Sen 3.100.000.000 60.405.300 2.945.000.000 57.385.035 Có thể chuyển cọc