BẢNG GIÁ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN DỰ ÁN CĂN HỘ D-HOMME QUẬN 6

Bảng giá:

Loại diện tích giá
Căn Loại A 45 m2 2 tỷ 700
Căn Loại A 50 m2 3 tỷ
Căn Loại A 55 m2 3 tỷ 300
Căn Loại B 60 m2 3 tỷ 600
Căn Loại B 70 m2 4 tỷ 200
Căn Loại B 90 m2 5 tỷ 400
Căn Loại c (2 tầng) 200 m2 12 tỷ

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

    %
Giữ chổ 50.000.000 VNĐ  
Đặt cọc chuyển tiền giữ chổ thành cọc  
Đợt 1 bao gồm tiền đặt cọc 10%
Đợt 2  1 tháng sau khi đặt cọc 20%
Đợt 3  1 tháng sau  3%
Đợt 4  1 tháng sau  3%
Đợt 5  1 tháng sau  3%
Đợt 6  1 tháng sau  3%
Đợt 7  1 tháng sau  3%
Đợt 6  1 tháng sau  3%
Đợt 7  1 tháng sau  3%
Đợt 6  1 tháng sau  3%
Đợt 7  1 tháng sau  3%
Đợt 6  1 tháng sau  3%
Đợt 7    40%